Laravel 5.6 Veritabanı Modelleme

Merhabalar ben deep-kod.org sitesinden Fatih. Bugünkü dersimiz Laravel 5.6’da Veritabanı modelleme hakkında olacaktır.

Xampp serverımız çalışmıyorsa, xampp-control.exe ile veritabanı ve Apache servislerimizi çalıştıralım. Ardından konsoldan projemizin bulunduğu kısma gelip

php artisan serve

ile laravel serverımızı başlatalım. Sitemiz localhost/veriler altında çalışıyor olacaktır.

web.php Dosyamızı açalım. Önceki dersimizde

 DB::table("veriler")->get();

DB clasını kullanarak bir sorgu oluşturmuştuk, şimdiki dersimizde ise veritabanı modelleme yapacağız.

Konsoldan

php artisan make:model Veriler

yazarak Veriler isminde bir model oluşturuyoruz. Modelimiz

model oluştu klasör.png

burada oluştu. İçeriği ise

<!--?php &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;namespace App;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;use Illuminate\Database\Eloquent\Model;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;class Veriler extends Model&lt;br ?--> {

}

bu şekilde. Biz içeriği bu şekilde değiştiriyoruz.

<!--?php namespace App; use Illuminate\Database\Eloquent\Model; class Veriler extends Model { protected $table = "veriler"; }

Burada yaptığımız işlem Veriler modeline tablo ismimizin “veriler” olduğunu söylüyoruz. Artık modellememiz hazır şimdi ise sıra kullanmaya geldi. web.php Dosyamıza geçip

 Route::get('/veriler', function () { $veriler = DB::table("veriler")-&gt;get();&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;    return view('veriler.index', compact("veriler"));&lt;br ?--> });

satırlarını şu şekilde değiştiriyoruz;

use App\Veriler;

Route::get('/veriler', function () {
$veriler = Veriler::all();

return view('veriler.index', compact("veriler"));
});

Route::get('/veriler/{veri}', function ($id) {
$veri == Veriler::find($id)-&gt;get();

return view('veriler.goster', compact("veri"));
});

Ardından /veriler adresine gittiğimizde bütün verilerin getirildiğini görürüz. Eğer /veriler/1 adresine gidecek olursak yine id kolonuna ait verinin getirildiğini görürürüz.

Modelleme Laravel 5.6’da bu şekildedir. İlerleyen derslerimizde modelleme ile ile örnekleri göstereceğiz.

Laravel 5.6 Veritabanı Modelleme ve Scope Fonksiyonu Video

Merhaba, ben deep-kod.org sitesinden Fatih. Bugünkü dersimiz Laravel 5.6’da Modelleme ve Scope Fonksiyonu hakkında. Umarım faydalı bir bilgi olmuştur.İyi seyirler.

Laravel 5.6 Sorgu Oluşturucular ile Çalışma

Merhabalar, ben deep-kod.org sitesinden Fatih. Bugünkü dersimiz Laravel 5.6’da sorgu oluşturucular hakkında olacaktır. Bir önceki dersimizdeki örnekten devam edelim.Öncelikle veritabanında tablo kolon verilerimizi oluşturalım.

Bundan önce bizim .env dosyamızdaki veritabanı ayarlarını yapmış olmamız gerekli, Laravel 5.6 Veritabanı Bağlantısı ve Mysql Workbench adlı dersimizde bu konu işlenmektedir.

Konsoldan projemizin bulunduğu klasörümüze gelelim. Ve aşağıdaki komutu çalıştıralım.

php artisan make:migration create_veriler_table --create=veriler

Bu komut ardından

database/migrations

klasörü altında create_veriler_table adında bir dosya oluşacaktır. Bu dosya içerisinde bir şemamız oluştu, bu şema yardımıyla biz tablomuzu oluşturabileceğiz. create_veriler_table Dosyamızı açıyoruz, içeriğinden bir kısım şu şekilde olacaktır.

 public function up()
{
Schema::create('veriler', function (Blueprint $table) {
$table-&gt;increments('id');
$table-&gt;timestamps();
});
}

Biz up metodundaki veriler şemasına bir kolon ekleyeceğiz.

$table-&gt;string("veri");

Bu ekleme ardından kodumuz şu şekilde olacaktır.

 public function up()
{
Schema::create('veriler', function (Blueprint $table) {
$table-&gt;increments('id');
$table-&gt;string("veri"); // VARCHAR (255)
$table-&gt;timestamps();
});
}

Artık

php artisan migrate

komutunu çalıştırarak tablomuzu veritabanında oluşturabiliriz.

Artık veritabanından veri çekebileceğiz. Mysql Workbench ile birlikte veritabanımıza bağlanıyoruz. Ve örnek birkaç veri giriyoruz.

Artık sunucumuzu çalıştırabiliriz. Konsoldan

 php artisan serve[cc] yazıp Enter tuşuna basıp sunucumuzu çalıştırıyoruz.

web.php Dosyamızı bu şekilde düzenliyoruz.

[cc lang="php"]Route::get('/veriler', function () {

$veriler = DB::table("veriler")-&gt;get();

dd($veriler);

});

localhost:8000/veriler Adresine gittiğimizde verilerimizi görebiliriz. Veritabanındaki verilerimize bu şekilde erişmiz oluyoruz. İstersek biz bunu bir view dosyamıza aktarabiliriz. Yukarıdaki kodumuzu aşağıdaki gibi düzenliyoruz.

Route::get('/veriler', function () {

$veriler = DB::table("veriler")-&gt;get();

return view("veriler.index", compact("veriler"));

});

Bizim resource/views altında veriler isminde bir klasör oluşturmamız gerekli.ve içerisinde index.blade.php isminde bir dosya olmalı. index.blade.php içerisinde ise bizim verilerimizi göstermeye yarayacak html kodumuz olmalı, dosyamızın içeriğini aşağıdaki bilgi ile dolduralım.

&lt;!doctype html&gt;
<ul>
    <li style="list-style-type: none">
<ul>@foreach($veriler as $veri)
    <li><a href="/veriler/{{$veri-&gt;id}}">{{$veri-&gt;veri}}</a></li>
</ul>
</li>
</ul>
@endforeach

Tüm bunların ardından localhost:8000/veriler adresine gidebiliriz. Verilerimizi böylelike bir websayfasına bastırabiliriz.

Laravel 5.6 Sorgu Oluşturucular ile Çalışma

Merhaba, ben deep-kod.org sitesinden Fatih. Bugünkü dersimiz Laravel 5.6’da sorgu oluşturucu ve görünümlere veri aktarımı hakkında. Umarım faydalı bir bilgi olmuştur.İyi seyirler.

Logo Nasıl Hazırlanır Part 4

Logo nasıl hazırlanır serisinin 4.videosuyla karşınızdayım arkadaşlar.Bizi takipte kalırsanız grafik ve yazılım alanında projeler geliştirebileceğinizi düşünüyorum.Seri Devam edecektir.

İyi Günler.

Laravel 5.6 Görünüme Veri Bağlama

Merhaba arkadaşlar ben deep-kod.org sitesinden Fatih. Bugünkü dersimiz view/görünümler dosyamıza isteğimize bağlı veriyi nasıl göndereceğimiz hakkında olacaktır.

Terminal/Konsol ekranında projemizin bulunduğu klasöre gidip php artisan serve yazıp enter tuşuna basıyoruz. Serverımızı başlatıyoruz.

Küçük bir örnek ile başlayarak

welcome.blade.php

dosyamızı gözden geçirelim.

Tüm içeriği siliyoruz ve başlanıç html verilerini yazıyoruz.
Ve ardından resim_welcome.blade.php dosyası içinde

<body>

tagları içerisine

Merhaba, {{$veri}}

yazıyoruz.

web.php

İsimli route dosyamızı açıyoruz.

Kodumuzu

Route::get('/', function () {
$veri = "Dünya";
return view('welcome', ["veri" =&gt; $veri]);
});

şeklinde yeniliyoruz. Ve web tarayıcımızda çıktıyı bakıyoruz.

Merhaba dünya yazdı. Görünümümüze veri gönderme şeklimiz şu şekildede olabilir.

Route::get('/', function () {
$veri = "Dünya";
return view('welcome', compact("veri"));
});

Tekrar aynı sonucu verecektir. Veri tipimizi değiştirerek array/dizi yapalım.

Route::get('/', function () {
$veriler = [
"Video çek",
"Video düzenle",
"Youtube'a gönder"
];
return view('welcome', compact("veriler"));
});

Bu dizimizi welcome ismindeki görünümümüze aktaralım. Ve welcome.blade.php dosyamızın

<body>

tag içeriğini

<ul>
    @foreach($veriler as $veri)
     <li>{{$veri}}</li>
    @endforeach
</ul>

bu şekilde değiştirelim. Web tarayıcımızı yenilediğimizde aşağıdaki sonucu alacağız. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar umarım faydalı bir bilgi olmuştur.

Laravel 5.6 Görünüme Veri Bağlama

Merhaba, ben deep-kod.org sitesinden Fatih. Bugünki dersimizin konusu Laravel 5.6’da görünümlere veri bağlama. Umarım faydalı bir bilgi olmuştur. İyi seyirler.

Laravel 5.6 Veritabanı Bağlantısı ve Mysql Workbench

Merhaba, ben deep-kod.org sitesinden Fatih. Bugünki dersimizin konusu Laravel 5.6’da veritabanı bağlantısı ve Mysql Workbench. Umarım faydalı bir bilgi olmuştur. İyi seyirler.

Logo Nasıl Hazırlanır Part 3

Logo nasıl hazırlanır serisinin 3.videosuyla karşınızdayım arkadaşlar.Bizi takipte kalırsanız grafik ve yazılım alanında projeler geliştirebileceğinizi düşünüyorum.Seri Devam edecektir.

 

 

Teşekkürler.İyi Günler.