Tag: c# messagebox kullanıcı

C# dilinde MessageBox Kullanımı

Visual Studio’yu açtıktan sonra sol üst köşeden Dosya > Yeni > Proje diyerek yeni bir proje olarak Windows Forms App oluşturalım. Proje ismimiz MessageBoxKullanimi olsun. Framework 4.5 olarak seçelim ve ardından Tamam butonuna tıklayalım. Projemiz açıldıktan sonra sol tarafta bulunan Araçlar (Toolbox) sekmesinden Form’mumuzun herhangibir noktasına bir buton ekliyoruz. Ardından bu butona çift tıklıyoruz, click …

Continue reading