Laravel 5.6 Sorgu Oluşturucular ile Çalışma

Merhabalar, ben deep-kod.org sitesinden Fatih. Bugünkü dersimiz Laravel 5.6’da sorgu oluşturucular hakkında olacaktır. Bir önceki dersimizdeki örnekten devam edelim.Öncelikle veritabanında tablo kolon verilerimizi oluşturalım.

Bundan önce bizim .env dosyamızdaki veritabanı ayarlarını yapmış olmamız gerekli, Laravel 5.6 Veritabanı Bağlantısı ve Mysql Workbench adlı dersimizde bu konu işlenmektedir.

Konsoldan projemizin bulunduğu klasörümüze gelelim. Ve aşağıdaki komutu çalıştıralım.

php artisan make:migration create_veriler_table --create=veriler

Bu komut ardından

database/migrations

klasörü altında create_veriler_table adında bir dosya oluşacaktır. Bu dosya içerisinde bir şemamız oluştu, bu şema yardımıyla biz tablomuzu oluşturabileceğiz. create_veriler_table Dosyamızı açıyoruz, içeriğinden bir kısım şu şekilde olacaktır.

 public function up()
{
Schema::create('veriler', function (Blueprint $table) {
$table->increments('id');
$table->timestamps();
});
}

Biz up metodundaki veriler şemasına bir kolon ekleyeceğiz.

$table->string("veri");

Bu ekleme ardından kodumuz şu şekilde olacaktır.

 public function up()
{
Schema::create('veriler', function (Blueprint $table) {
$table->increments('id');
$table->string("veri"); // VARCHAR (255)
$table->timestamps();
});
}

Artık

php artisan migrate

komutunu çalıştırarak tablomuzu veritabanında oluşturabiliriz.

Artık veritabanından veri çekebileceğiz. Mysql Workbench ile birlikte veritabanımıza bağlanıyoruz. Ve örnek birkaç veri giriyoruz.

Artık sunucumuzu çalıştırabiliriz. Konsoldan

 php artisan serve[cc] yazıp Enter tuşuna basıp sunucumuzu çalıştırıyoruz.

web.php Dosyamızı bu şekilde düzenliyoruz.

[cc lang="php"]Route::get('/veriler', function () {

$veriler = DB::table("veriler")->get();

dd($veriler);

});

localhost:8000/veriler Adresine gittiğimizde verilerimizi görebiliriz. Veritabanındaki verilerimize bu şekilde erişmiz oluyoruz. İstersek biz bunu bir view dosyamıza aktarabiliriz. Yukarıdaki kodumuzu aşağıdaki gibi düzenliyoruz.

Route::get('/veriler', function () {

$veriler = DB::table("veriler")->get();

return view("veriler.index", compact("veriler"));

});

Bizim resource/views altında veriler isminde bir klasör oluşturmamız gerekli.ve içerisinde index.blade.php isminde bir dosya olmalı. index.blade.php içerisinde ise bizim verilerimizi göstermeye yarayacak html kodumuz olmalı, dosyamızın içeriğini aşağıdaki bilgi ile dolduralım.

<!doctype html>
<ul>
    <li style="list-style-type: none">
<ul>@foreach($veriler as $veri)
    <li><a href="/veriler/{{$veri-&gt;id}}">{{$veri-&gt;veri}}</a></li>
</ul>
</li>
</ul>
@endforeach

Tüm bunların ardından localhost:8000/veriler adresine gidebiliriz. Verilerimizi böylelike bir websayfasına bastırabiliriz.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.