Php Dersleri

$GLOBALS : Değişkenin özelliği kullanıldıgında o değişkene her yerden erişim saglanabilir. – Etki alanlarını değiştirir.


<?php
//.. Tagları içerisinde yazılan her alan global alan olmaktadır. ..
?>

<?php
    /*
    GLOBAL alandır.
    {
        Local Alandır.
    }
    GLOBAL alandır.
    */
?>

Burada GLOBAL alandan Local alana erişemeyiz. Local Alandan GLOBAL alana da erişemeyiz. Fakat erişmek istiyorsak 

yapmamız gerekenler.

$GLOBALS Süper Globalını kullanmamız gerekir.

$GLOBALS ile Local alandan GLOBAL alana erişim vardır ayrıca GLOBAL alandan Local alana da erişim vardır. Şartlar 

dahilinde..

Local alan da tanımlanan GLOBALS değişkeni GLOBAL alandan Çağrılabilir. 


<?php
    //Doğrusu:
function renklerw() {
    $GLOBALS["renk"] = "kırmızı";
}
renklerw(); // fonksiyon burada çağrılıyor.
echo $renk;
    //END
    //Yanlış olanı
function renklerw() {
    $renk = "kırmızı";
}
renklerw(); // fonksiyon burada çağrılıyor.
echo $renk;
?>

***********************************************************************
GLOBAL Alanda tanımlanan bir değişken de Local Alandan Çağrılabilir.
———————————————————————————

&lt;?php<br> //Doğrusu:<br> $GLOBALS["isim"] = "Fikret YALÇIN";<br> function Genel(){<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;echo $GLOBALS["isim"];<br> }<br> Genel();<br> //END<br> //Yanlış Olanı<br> $GLOBALS["isim"] = "Fikret YALÇIN";<br> function Genel(){<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;echo &nbsp;"isim";<br> }<br> Genel();<br> ?&gt;

Local alandan çağrmak istediğimiz zaman GLOBALS değişkenini kullanmamız gerekmektedir.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.